A természetes ház

Minél többet tudunk, annál kevesebbre van szükségünk”
(ősi ausztrál bennszülött közmondás)
A Gaia-elmélet - az „élő” ház

Gaia-teória ökológiai elméletének lényege, hogy a Föld bolygó egyetlen óriási élőlény, egy élő szervezet. A Föld összes élő és élettelen része egy szorosan összefüggő rendszert alkot, amely egy élő és érző rendszer. A Föld homeosztatikus (saját egyensúlyi állapotának a fenntartására  törekvő) működésű, tehát önállóan is képes fenntartani a létezését…
Otthonunk is a Föld környezetrendszerének része. 
Ahogy a ruházatunk a második, úgy a lakásunk a harmadik „bőrünk”. A bőrünk elhatárol és egyben véd a külvilágtól, rajta keresztül kommunikálunk és anyagcserét folytatunk a környezetünkkel. Egy "élő ház" ugyanúgy egyensúlyra (homeosztázisra) törekszik a környezetével, mint egy élő szervezet, és rá is vonatkozik az az elv, hogy takarékosan bánik az erőforrásaival, és nem éli fel azokat, továbbá nem szennyezi a környezetét. 


Tágabb környezet - környezetvédelem

Egészséges otthon csak egészséges környezetben (Földön) valósítható meg.
(Minden mindennel összefügg.)
Kétségtelen, hogy sokan a kedvezőbb környezet miatt költöznek vidékre (jó levegő, csend, csökkent fényszennyezettség stb.). Ha azonban olyan iramban fogyasztunk, és szennyezzük be a Földünket, ahogy azt most tesszük, nem lesz már olyan hely, ahová menekülhetnénk, mert a vegyszerekkel szennyezett levegő, talaj és vizek mindenütt "utolérnek" miinket!
Ezért is fontos, hogy nem folytassunk struccpolitikát! Rendjén való az önvédelem, de ha önző módon csak a saját irhánkat mentjük, nem lesz egészséges öregkorunk (még annak sem, aki megéri), és nem lesz a gyerekeinknek sem jövője. Az egészséges otthon

Egy egészséges otthon tervezésénél nemcsak látványt (tér, forma, méret, stílus) és funkciót tartjuk szem előtt, hanem számos egyéb szempontot is:  egészséges és minél több természetes anyagok használata, kellemes szag, tapintás, hangzás, egészséges klíma és elektromágneses környezet, természettel való szorosabb kapcsolat stb. 
Ahogy az élő szervezeteknél, úgy a házaknál is az EGÉSZség a 
1) test – 2) lélek – 3) szellem 
egészségét is jelenti.
Az egészséges otthon harmonikus kapcsolatban van a környezetével, nem pazarló, hanem takarékos és fenntartható módon épül (lásd bevitt energia!) és működik. 

Épített környezetünk testi, lelki és szellemi egészségének tényezőit lásd az alábbi oldalakon: